کنگره سیزدهم از تاریخ 15 تا 17 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار خواهد شد.

لینک های مرتبط:

پوسترهای دانشجویی کنگره سیزدهم
پیش نویس برنامه کنگره سیزدهم
انتشار فهرست مقالات منتخب جهت ارایه در کنگره سیزدهم
سیزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
کارگاه آموزشی دوروزه درمان روایت کردن
کارگاه آموزشی رویکرد شنیداری- کلامی برای آسیب شناسان گفتار و زبان
کارگاه آموزشی دوروزه آشنایی و مقایسه درمانهای مبتنی بر شواهد در درمان کودکان پیش دبستانی
آخرین تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات و درخواست برگزاری کارگاه ها
مهلت ارسال چکیده مقالات و تقاضای برگزاری کارگاه ها