با سلام

هشتمین جلسه نشست ارتقای علمی گفتاردرمانگران مشهد با حضور تعدادی از همکاران در دانشکده پیراپزشکی مشهد برگزار گردید.

در قسمت ابتدایی جلسه طبق برنامه مشخص شده سرکار خانم جلیلیان، از همکاران باتجربه ی شهر مشهد مبحث طبقه بندی، اتیولوژی و تشخیص فلج مغزی را به صورت اجمالی ارایه دادند. ( فایل پاورپوینت را میتوانید ازاینجا دانلود  کنید.)

همچنین در قسمت دوم جلسه، اعضا به بررسی و ارایه پیشنهادات درمانی در قالب مطالعه موردی پرداختند. دراین جلسه قسمت بحث صنفی به علت کمبود وقت حذف شد.

******

گانچارت اجمالی 5 ماهه جلسات،در تاریخ 11 خرداد،تعیین شده وبه شرح زیر اعلام میگردد:

  • هر جلسه شامل سه بخش:  « 1. کنفرانس علمی 2. کیس استادی 3. هماهنگی ها و پیگیری های صنفی».
  • مکان برگزاری جلسات، دانشکده پیراپزشکی خواهد بود.
  • مبحث کنفرانس طی 5 ماه آینده «فلج مغزی» خواهد بود.
  • موضوعات اعلام شده جلسات در صورت لزوم با درخواست اعضا و یا پیشنهاد اساتید در داخل مبحث کلی 5 ماهه قابل تغییر می باشد.

جلسه هشتم: 3 تیرماه. با موضوع: طبقه بندی،اتیولوژی، تشخیص و تشخیص افتراقی CP . ارایه بحث توسط سرکار خانم جلیلیان

جلسه نهم: 7 مردادماه. با موضوع: ارزیابی بالینی CP

جلسه دهم: 4 شهریورماه. با موضوع: پیش آگهی، درمان، 1. درمان های عمومی

جلسه یازدهم: 8 مهرماه. با موضوع: درمان، 2. درمان اختلالات بلع

جلسه دوازدهم: 6 آبان ماه. با موضوع: درمان، 3. AAC و درمان های مکمل

سیر موضوعات 5 ماهه بخش کنفرانس:

 اختلال طیف اوتیسم(ASD) (طی 6 جلسه اول)

درمان ناروانی (Integrated Approach To Stuttering) (خارج از موضوعات 5 ماهه)

فلج مغزی(CP) (از جلسه 8 تا 12)

اختلالات زبانی(Language. D)

اختلالات تولید(Articulation.D)

ناروانی گفتار(Disfluency.D)