با سلام

یکی از تست های معتبر در زمینه ارزیابی بخش پنهان لکنت، آزمون جامع تجربه فرد از لکنت(OASES) جهت دانلود در وبلاگ قرار داده شد.(نسخه فارسی)

این فرم توسط مراجع تکمیل شده و شامل 100 پرسش می باشد. این پرسشنامه نسبتا وقت گیر ولی دارای کاربرد خوبی در شناخت بهتر ویژگی های لکنت فرد بزرگسال دارد.

جهت دانلود اینجا کلیک کنید.