باسلام
کتاب مرجع روانپزشکی کاپلان سادوک در فصل یک به شیوایی به تشریح ملاحظات مربوط به ارتباط پزشک با بیمار می پردازد. 

فایل PDF این فصل از کتاب را میتوانید از اینجا دانلود کنید.