سلام
« زبان خانه ی هستی است. واژه بذر فکر است ، عمل فرزند سخن... »

24 ام همین ماه ( یعنی اسفند 96) یک سمینار مشترک با آقای پورمحمد عزیز در مشهد خواهیم داشت.

 ابتدا مقدمات نوروآناتومی زبان در مغز را مرور خواهیم کرد و بعد به تشریح نظریه «ACTIVE PERCEPTION» خواهیم پرداخت. محور بحثمان هم مقاله معروف پروفسور Pulvermüller خواهد بود. 

هدف این بحث شناخت بیشتر مبانی ادراک زبان و توسعه دانش نظری در توانبخشی زبان است. البته در خلال بحث به کرات به مثال های بالینی رجوع میکنیم و خروجی نهایی این نظریه را مورد سنجش قرار خواهیم داد.

موضوع پیش بینی شده ی بحث اینهاست، اما در صورت تمایل شرکت کنندگان بخشی از زمان انتهایی می تواند به صحبت در مورد لینک های بین نوروساینس و توانبخشی اختصاص داشته باشد.

ضمنا این جلسه با حمایت انجمن علمی گفتاردرمانی خراسان برگزار می شود و شرکت کنندگان گواهی حضور دریافت خواهند کرد.

سالن کنفرانس سازمان نظام پزشکی مشهد

پنجشنبه 24 اسفند

ساعت 16 تا 19