با سلام 

جلسه پنجم نشست در تاریخ 20 اسفند ماه برگزار شد.

در این جلسه اعضای حاضر به بحث و بررسی پلان ارزیابی و درمان چند کیس CP و ASD  پرداختند. با توجه به تعداد کمتر از حد معمول اعضای حاضر و بنا به درخواست سایر اعضا موضوعات «مقاله خوانی اوتیسم » و « طب مکمل » به جلسه آینده ، دوم اردیبهشت ماه موکول شد.

گزارش و فایل مقالات ارایه شده در آن جلسه طبق روال در وبلاگ قرار داده خواهد شد.