• گزارش جلسه ارتقای علمی 8
  • گزارش جلسه ششم ارتقای علمی
  • چهارمین جلسه نشست  ارتقای علمی

******

جلسه هشتم: 3 تیرماه. با موضوع: طبقه بندی،اتیولوژی، تشخیص و تشخیص افتراقی CP . ارایه بحث توسط سرکار خانم جلیلیان

جلسه نهم: 7 مردادماه. با موضوع: ارزیابی بالینی CP

جلسه دهم: 4 شهریورماه. با موضوع: پیش آگهی، درمان،1. درمان های عمومی

جلسه یازدهم: 8 مهرماه. با موضوع: درمان، 2. درمان اختلالات بلع

جلسه دوازدهم: 6 آبان ماه. با موضوع: درمان، 3. AAC و درمان های مکمل

جلسه سیزدهم: 4آذر ماه، با موضوع نقش حافظه فعال در آسیب ویژه زبانی+مبانی و نظریه ها. ارایه مطلب توسط: خانم دکتر مالکی

جلسه چهاردهم: مباحث تئوری مربوط به SLI توسط سرکار خانم مردانی

جلسه پانزدهم:  ادامه مباحث تئوری مربوط به SLI توسط سرکار خانم مردانی

 

سیر موضوعات 5 ماهه بخش کنفرانس:

 اختلال طیف اوتیسم(ASD) (طی 6 جلسه اول)

درمان ناروانی (Integrated Approach To Stuttering) (خارج از موضوعات 5 ماهه)

فلج مغزی(CP) (از جلسه 8 تا 12)

*اختلالات زبانی(Language. D):(جلسات 13 تا 17)*

اختلالات تولید(Articulation.D)

ناروانی گفتار(Disfluency.D)