با سلام

فایل قابل چاپ پنج بروشور با موضوع آشنایی با آسیب شناسی گفتار و زبان جهت دانلود قرار داده شده است:

(به ادامه مطلب مراجعه کنید.)

دانلود بروشور آشنایی عمومی با اختلالات گفتار و زبان

دانلود بروشور صوت و صوت درمانی 

دانلود بروشور زبان پریشی

دانلود بروشور اختلال خواندن

دانلود بروشور اختلال بلع