"دوستان عزیز با سلام و احترام                                                                             
انجمن علمی گفتاردرمانی ایران در نظر دارد در راستای تحقق اهداف جامعه گفتاردرمانی، ضمن ترغیب و حمایت همکاران در جهت تاسیس شعب و انتصاب رابط، بانک اطلاعاتی خود را تکمیل نماید. لذا خواهشمند است دوستان نسبت به تهیه لیست همکاران شاغل در یک شهر ویا حداقل معرفی خود (نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره نظام پزشکی، مقطع تحصیلی، محل تحصیل، محل فعالیت بخش/شهر/استان، نوع فعالیت تخصصی دارای مجوز/مجوز محدود/کارمند/شاغل در زمینه غیرمرتبط .. و در صورت عضو انجمن بودن شماره عضویت در انجمن علمی) اقدام و به آدرس ایمیل info@atabakvosoughi.ir /atabakvosuqi@yahoo.com ویا به آی دی تلگرام AtabakVosoughi@ ارسال فرمایند.
ارادتمند
اتابک وثوقی
مسیول امور صنفی انجمنها"