آئین نامه استانداردسازی تابلوها و سرنسخه های مؤسسات پزشکی،شاغلان حرف پزشکی و وابسته پزشکی

باسلام

باتوجه به اطلاع رسانی اندک در این مورد، به همکاران عزیز توصیه میکنم حتما پیش از تاسیس کلینیک این آیین نامه رو مطالعه بکنند.

جهت دانلود فایل PDF آیین نامه اینجا کلیک کنید.