" بیمارستان ما، بررسی نظارتی را برای کارکنان در نظر گرفته است. من چکار باید بکنم؟"

 
این یکی از سوالات پرکاربرد اعضای انجمن گفتار، زبان و شنوایی آمریکا(ASHA) است. ASHA به این شکل به این سوال پاسخ داده است:

به احتمال زیاد، مرکز شما قبلا ناظری را مشخص کرده است که امور مربوط به این نظارت را هماهنگ میکند، و آن شخص به شما خواهد گفت که نیاز هست چکار کنید. پرونده پرسنلی تمام آسیب شناسان گفتار و زبان( از جمله کسانی که به عنوان پیمانکار در یک مرکز ارایه خدمات می کنند)، باید پروانه و گواهی نامه ای که به خوبی نشان دهنده صلاحیت های عمومی و ارجح در آن مرکز باشد را در بربگیرد. این کار می تواند از طرق مختلف انجام... شود، من جمله: چک لیست توانمندی ها و اسناد مربوط به حضور در برنامه های آموزش مداوم یا اجرای موفق پروژه های پژوهشی. ASHA فرمی را به نام راهنمای ثبت شایستگی ها در آسیب شناسی گفتار و زبان طراحی کرده است، که در قالب یک چک لیست تمام موارد تئوری و مهارتی را که در سند قوانین ASHA وجود دارد، شامل می شود. نمونه چک لیست شایستگی ها برای بلع[PDF]، وبدئوفلوروسکوپی[PDF]، و اندوسکوپی[PDF] به صورت آنلاین در دسترس است.

یک موضوع مورد نظر کمیسیون استخدام صلاحیت های مربوط به سن است، که لازم است وجود دانش مربوط به جنبه های رشدی، فیزیکی، و روانشناختی تمام گروه های سنی که ممکن است در مرکز شما درمان شوند اثبات شود.