با سلام

در آستانه برگزاری کنگره13 گفتاردرمانی سایت SLPIndex.com مصاحبه خوبی را با آقای دکتر فرهنگ دوست(دبیر علمی کنگره) و آقای اتابک وثوقی (دبیر اجرایی کنگره) ترتیب داده است.

فایل صوتی این مصاحبه را می توانید از اینجا دانلود کنید.