سلام

چند وقت پیش در کنگره نوروساینس و بعد از آنکه خانمی مقاله شان در مورد بررسی آسیب زبان در افراد آفازی دوزبانه ها را ارائه کردند، من ایرادی به متدولوژی تحقیق ایشان واینکه هیچ توجهی به تحت درمان بودن یا نبودن (ونوع درمان، فشردگی درمان و...) آزمودنی ها نداشتند وارد کردم. همچنین از ایشان خواستم توضیحی در این مورد بدهند که نورولوژیست با استفاده از چه پروتکلی تشخیص آفازی بروکا را قطعی کرده است. ایشان قبول کردند که عدم توجه به درمان نقطه ضعفی در تحقیق شان بوده است و از روش تشخیص نورولوژیست ها هم اظهار بی اطلاعی کردند. اما چند نفر از متخصصین نورولوژیست حاضر در جلسه ( که ظاهرا به شدت از خدشه دار شدن ابهت تشخیص های اغلب چند دقیقه ای شان حسابی ناراحت شده بودند) با اصرار رو به من گفتند که:« اصلا مگر آفازی(زبان پریشی ) درمان دارد؟! نه که ندارد...!!!»

حالا هر چه از من اصرار، از ایشان انکار که خیر ،« آفازی حتی در توانبخشی هیچ درمانی ندارد و درمان های توانبخشی محدود به دیزآرتری  و دیسفاژیا است و ... »

بنده هم در نهایت اصرارشان را به نداشتن مطالعه در این حیطه ارتباط دادم و ایشان را به تعدادی از کتب معتبر ارجاع!

اکنون برای اینکه این بزرگواران احیانا برای جستجو به زحمت نیافتند و نوبتی کمتر از مطب ضایع شود و البته با امید اینکه این مطلب به طریقی به دست حضرتشان برسد، لینک دانلود چند کتاب را به دست باد! میسپارم. باشد که پنجره اتاق شان را باز بگذارند...

دانلود کتاب « آفازی و درمان آن » «Aphasia and its therapy» نوشته ی : Anna basso

دانلود کتاب « دانش زبان پریشی ، از درمان به تئوری » «The science of aphasia : from therapy to theory» نوشته ی : ILIAS PAPATHANASIOU . RIA DE BLESER 

دانلود کتاب « استراتژی های مداخله زبانی در آفازی و اختلالات ارتباطی نوروژنیک مرتبط»«Language InterventionStrategies inAphasia andRelated NeurogenicCommunication Disorders» نوشته ی : Roberta Chapey