با سلام
شاید بتوان گفت برای متخصصین مرتبط با اختلالات یادگیری و خواندن و نوشتن، جهت بررسی سیستم های آموزشی کشورهای مختلف منبعی معتبرتر وبروزتر و در دسترس تر از مطالعات TIMSS & PIRLS وجود ندارد. این مطالعات در سه بخش خواندن و نوشتن، علوم و ریاضیات ، مولفه های متعددی را مورد بررسی قرار میدهد.
به خاطر علاقه شخصی و موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد، با این مطالعات که هر پنج سال یک بار منتشر میشود آشنا شدم و از بخش خواندن و نوشتن آن استفاده ی زیادی بردم. آخرین نسخه این گزارش درسال 2011 منتشر شده و مجریان این تحقیق در حال اجرای PIRLS 2016  در 80 کشور جهان هستند.

جهت دانلود دایره المعارف نظام های آموزشی کشورهای جهان ( جلد اول، جلد دوم) کلیک کنید.

متن زیر در مورد این مطالعات از سایت ایرانی آن برداشت شده است:

http://www.timsspirls.ir